Przejdź do treści

Leśna grupa

Leśna grupa dla przedszkolaków

Leśna grupa dla przedszkolaków to grupa stworzona z myślą o dzieciach w wieku 3-6 lat, na co dzień uczęszczających do systemowych przedszkoli lub też pozostających w domach, ale wykazujących gotowość do przebywania bez rodzica. Będzie to stała grupa spotykająca się raz w tygodniu i spędzająca 5 h w lesie pod opieką opiekunów dbających o ich bezpieczeństwo. Celem grupy będzie obcowanie z przyrodą, swobodna zabawa, budowanie więzi z naturą oraz rozwijanie kompetencji społecznych. Spotkania grupy będą odbywać się na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego

Już 20 kwietnia odbędzie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do leśnej grupy, zapraszamy do zapisów!

Leśna grupa dla dzieci z Edukacji Domowej

Leśna grupa dla dzieci z Edukacji Domowej to grupa stworzona z myślą o dzieciach w wieku 7-15 lat będących w Edukacji Domowej. Spotkania będą odbywały się cyklicznie raz w tygodniu przez cały rok. Jedno spotkanie będzie trwało 5h i cały ten czas dzieci spędzą w lesie pod opieką leśnych edukatorów. W czasie warsztatów dzieci będą prowadziły obserwacje przyrodnicze, uczyły się rozpoznawać rośliny oraz tropy zwierząt w terenie. Zajęcia będą dawały możliwość integracji z innymi dziećmi oraz rozwoju kompetencji społecznych. Dzieci zdobędą wiedzę z różnych dziedzin jak np. botanika, ornitologia czy meteorologia, a także umiejętności używania podstawowych narzędzi, rozpalania ognia, przygotowywania prostych potraw itp.
Zajęcia będą odbywały się na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

Już 20 kwietnia odbędzie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, zapraszamy do zapisów!